// Calculator pentru calcularea profitului per produs

// Selectarea categoriei de TVA
var platitor_tva = prompt("Ești platitor de TVA? (da/nu): ");
var procent_tva = 0;
if (platitor_tva == "da") {
  procent_tva = parseFloat(prompt("Introdu procentul TVA (5, 9 sau 19%): "));
}

// Introducerea datelor
var pret_achizitie = parseFloat(prompt("Introdu prețul de achiziție: "));
var pret_vanzare = parseFloat(prompt("Introdu prețul de vânzare: "));
var transport = parseFloat(prompt("Introdu costul de transport: "));
var cheltuieli_interne = parseFloat(prompt("Introdu cheltuielile interne per produs: "));
var impozit_type = prompt("Introdu tipul de impozit (profit/venit): ");
var comision = parseFloat(prompt("Introdu procentul comisionului (1-40%): "));

// Calcularea valorilor
var valoare_tva = 0;
var valoare_comision = pret_vanzare * (comision / 100);
if (platitor_tva == "da") {
  valoare_tva = pret_vanzare * (procent_tva / 100);
}
var valoare_impozit = 0;
var profit = 0;
if (impozit_type == "profit") {
  valoare_impozit = (pret_vanzare - pret_achizitie - valoare_tva - transport - cheltuieli_interne - valoare_comision) * 0.16;
  profit = pret_vanzare - pret_achizitie - valoare_tva - valoare_impozit - transport - cheltuieli_interne - valoare_comision;
} else if (impozit_type == "venit") {
  valoare_impozit = pret_vanzare * 0.01;
  profit = pret_vanzare - pret_achizitie - valoare_tva - valoare_impozit - transport - cheltuieli_interne - valoare_comision;
} else {
  alert("Tipul de impozit introdus este invalid!");
  quit();
}

// Afisarea valorilor
document.write("Valoarea TVA: " + valoare_tva + "<br>");
document.write("Valoarea impozitului: " + valoare_impozit + "<br>");
document.write("Valoarea comisionului: " + valoare_comision + "<br>");
document.write("Profitul per produs: " + profit + "<br>");